Fundacja "UCZEŃ"

„Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody”  Mat 28:19

WITAMY!

Działamy na rzecz kultury, edukacji i zdrowia społeczeństwa.

Sprawozdania finansowe

2021
2022

Organ prowadzący

Skład Zarządu
Artur Moskała - Prezes Zarządu
Daniela Trzeciakowska - Asystentka Zarządu
Skład Rady Fundacji
Dariusz Kopyciński - Przewodniczący Rady
Zofia Głuszek - Członek Rady
Marek Matuszczak - Członek Rady
Andrzej Firlit - Członek Rady

„Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody”  Mat 28:19